KONTROLLAVGIFTER

FÖR EN SÄKER OCH TRAFIKERBAR MILJÖ FÖR KUNDER OCH BESÖKARE

Om utfärdad parkeringsavgift inte har betalats eller någon annan parkeringsföreskrift inte har följts tar markägaren i allmänhet ut en kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Rätten att övervaka ett område och utfärda kontrollavgifter kan överlåtas till NordPark av markägaren.

Överklaga kontrollavgift

Utfärdad kontrollavgift fästs på det aktuella fordonets vindruta eller överlämnas till föraren. För information om din kontrollavgift, följ de angivna anvisningarna längst ner på kontrollavgiften. Om du anser att en kontrollavgift är inkorrekt utfärdad av NordPark kan du överklaga denna genom att kontakta oss på info@nordpark.se

Vi gör det enkelt att parkera

GENOM SMARTA PARKERINGSLÖSNINGAR